Tự động khởi động lại sau khi cập nhật

Lên lịch tự động khởi động lại sau khi áp dụng cập nhật Google Chrome OS.
Khi chính sách này được đặt thành true, tự động khởi động lại được lên lịch khi áp dụng cập nhật Google Chrome OS và yêu cầu khởi động lại để hoàn thành quy trình cập nhật. Khởi động lại được lên lịch ngay lập tức nhưng có thể bị trễ trên thiết bị tới 24 giờ nếu người dùng hiện đang sử dụng thiết bị.
Khi chính sách này được đặt thành false, tự động khởi động lại không được lên lịch sau khi áp dụng cập nhật Google Chrome OS. Quy trình cập nhật hoàn thành khi người dùng khởi động lại thiết bị vào lần tiếp theo.
Nếu bạn đặt chính sách này, người dùng không thể thay đổi hoặc ghi đè chính sách.

Lưu ý: Hiện tại, tự động khởi động lại chỉ được bật khi màn hình đăng nhập đang được hiển thị hoặc phiên ứng dụng kiosk đang diễn ra. Điều này sẽ thay đổi trong tương lai và chính sách sẽ luôn áp dụng, bất kể phiên thuộc loại cụ thể bất kỳ có đang diễn ra hay không.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameRebootAfterUpdate
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)