Số mốc cho phép khôi phục

Chỉ định số lượng mốc Google Chrome OS tối thiểu cho phép khôi phục, bắt đầu từ phiên bản ổn định bất kỳ lúc nào.

Mặc định là 0 đối với người tiêu dùng, 4 (khoảng nửa năm) đối với các thiết bị do doanh nghiệp đăng ký.

Việc đặt chính sách này sẽ ngăn bảo vệ quá trình khôi phục để áp dụng tối thiểu cho số mốc này.

Việc đặt chính sách này thành một giá trị thấp hơn sẽ có hiệu lực vĩnh viễn: thiết bị CÓ THỂ không khôi phục được về các phiên bản trước ngay cả khi bạn đặt chính sách này thành một giá trị cao hơn.

Khả năng khôi phục thực tế cũng có thể phụ thuộc vào bảng mạch và các bản vá lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Số mốc cho phép khôi phục:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameDeviceRollbackAllowedMilestones
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value0
Max Value4

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)