Đã tắt máy in kết nối với thiết bị dành cho doanh nghiệp

Chính sách này không còn dùng nữa. Bạn không nên sử dụng chính sách này. Đọc thêm tại https://support.google.com/chrome/a/answer/7643500

Giá trị mẫu:

id1
id2
id3

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên
Đã tắt máy in kết nối với thiết bị dành cho doanh nghiệp

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\DeviceNativePrintersBlacklist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)