Định cấu hình tên miền bắt buộc cho máy chủ truy cập từ xa

Chính sách này không còn dùng nữa. Bạn không nên sử dụng chính sách này. Đọc thêm tại https://support.google.com/chrome/a/answer/7643500

Giá trị mẫu: my-awesome-domain.com

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên
Định cấu hình tên miền bắt buộc cho máy chủ truy cập từ xa

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameRemoteAccessHostDomain
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)