Đặt độ dài tối đa của mã PIN màn hình khóa

Nếu bạn đặt chính sách này, người dùng sẽ phải tuân thủ độ dài tối đa đã định cấu hình của mã PIN. Giá trị bằng 0 trở xuống nghĩa là người dùng có thể đặt mã PIN với độ dài tùy ý. Nếu giá trị nhỏ hơn PinUnlockMinimumLength nhưng lớn hơn 0, thì độ dài tối đa sẽ được đặt thành độ dài tối thiểu.

Nếu bạn không đặt chính sách này, người dùng sẽ không phải tuân thủ độ dài tối đa.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Đặt độ dài tối đa của mã PIN màn hình khóa:

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePinUnlockMaximumLength
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value0
Max Value2000000000

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)