Đặt mức phần trăm ngừng sạc pin tùy chỉnh

Nếu bạn đặt DeviceBatteryChargeMode thành "custom", tùy chọn cài đặt DeviceBatteryChargeCustomStopCharging sẽ tùy chỉnh thời điểm pin ngừng sạc, dựa vào phần trăm pin đã sạc. DeviceBatteryChargeCustomStartCharging phải thấp hơn DeviceBatteryChargeCustomStopCharging tối thiểu là 5 điểm phần trăm.

Nếu bạn không đặt chính sách này, chế độ sạc pin "standard" sẽ được áp dụng.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Đặt mức phần trăm ngừng sạc pin tùy chỉnh:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameDeviceBatteryChargeCustomStopCharging
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value55
Max Value100

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)