Cho phép truy vấn DNS đối với các loại bản ghi DNS khác

Chính sách này kiểm soát việc Google Chrome có thể truy vấn các loại bản ghi DNS khác hay không khi gửi những yêu cầu DNS không bảo mật. Chính sách này không ảnh hưởng đến các truy vấn DNS được thực hiện qua DNS bảo mật. Các truy vấn này luôn có thể truy vấn các loại DNS khác.

Nếu bạn đặt chính sách này thành Bật hoặc không đặt chính sách này, thì các loại khác như HTTPS (DNS loại 65) có thể được truy vấn cùng với A (DNS loại 1) và AAAA (DNS loại 28).

Nếu bạn đặt chính sách này thành Tắt, DNS sẽ chỉ được truy vấn cho A (DNS loại 1) và/hoặc AAAA (DNS loại 28).

Chính sách này chỉ là biện pháp tạm thời và sẽ bị xóa trong các phiên bản Google Chrome sau này. Sau khi chính sách này bị xóa, Google Chrome luôn có thể truy vấn các loại DNS khác.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameAdditionalDnsQueryTypesEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)