Định cấu hình các phương thức nhập được phép trong phiên người dùng

Nếu bạn đặt chính sách này, thì người dùng có thể chọn một trong nhiều phương thức nhập (bố cục bàn phím) cho phiên Google Chrome OS mà bạn chỉ định.

Nếu bạn đặt chính sách này thành một danh sách trống hoặc không đặt chính sách này, thì người dùng có thể chọn tất cả phương thức nhập được hỗ trợ.

Lưu ý: Nếu phương thức nhập hiện tại không được hỗ trợ, thì hệ thống sẽ sử dụng bố cục bàn phím phần cứng (nếu được phép) hoặc mục hợp lệ đầu tiên trong danh sách này. Hệ thống sẽ bỏ qua phương thức không hợp lệ hoặc không được hỗ trợ.

Giá trị mẫu:

xkb:us::eng

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Định cấu hình các phương thức nhập được phép trong phiên người dùng

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\AllowedInputMethods
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)