Bật con trỏ lớn

Bật tính năng trợ năng con trỏ lớn.

Nếu chính sách này được đặt thành true, con trỏ lớn sẽ luôn được bật.

Nếu chính sách này được đặt thành false, con trỏ lớn sẽ luôn bị tắt.

Nếu bạn đặt chính sách này, người dùng không thể thay đổi hoặc ghi đè chính sách
Nếu không đặt chính sách này, con trỏ lớn bị tắt ngay từ đầu nhưng người dùng có thể bật tính năng này bất cứ lúc nào.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameLargeCursorEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)