Tiện ích được phép sử dụng API chứng thực từ xa

Chính sách này không còn dùng nữa. Bạn không nên sử dụng chính sách này. Đọc thêm tại https://support.google.com/chrome/a/answer/7643500

Giá trị mẫu:

ghdilpkmfbfdnomkmaiogjhjnggaggoi

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên
Tiện ích được phép sử dụng API chứng thực từ xa

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\AttestationExtensionWhitelist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)