Cho phép truy cập vào một danh sách các URL

Chính sách này không còn dùng nữa. Bạn không nên sử dụng chính sách này. Đọc thêm tại https://support.google.com/chrome/a/answer/7643500

Giá trị mẫu:

example.com
https://ssl.server.com
hosting.com/good_path
https://server:8080/path
.exact.hostname.com

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Cho phép truy cập vào một danh sách các URL

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\URLWhitelist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)