Bật Ứng dụng đề xuất khi hộp tìm kiếm ở trạng thái 0

Việc đặt chính sách này thành Bật sẽ tạo ra các đề xuất cho những ứng dụng mà trước đó người dùng đã cài đặt trên các thiết bị khác. Các đề xuất này sẽ xuất hiện trong trình chạy sau các đề xuất ứng dụng trên thiết bị nếu người dùng chưa nhập nội dung tìm kiếm nào.

Nếu bạn đặt thành Tắt hoặc không đặt chính sách này, các đề xuất này sẽ không xuất hiện.

Nếu bạn đặt chính sách này, người dùng sẽ không thể thay đổi.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameAppRecommendationZeroStateEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)