Khôi phục về phiên bản đích

Chỉ định xem thiết bị có phải khôi phục về phiên bản do DeviceTargetVersionPrefix đặt không nếu đã chạy phiên bản mới hơn.

Mặc định là RollbackDisabled.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên
Khôi phục về phiên bản đích


 1. Không thể khôi phục về phiên bản đích nếu phiên bản hệ điều hành mới hơn phiên bản đích. Các bản cập nhật cũng sẽ bị tắt.
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameDeviceRollbackToTargetVersion
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. Hạ cấp và tiếp tục sử dụng phiên bản đích nếu phiên bản hệ điều hành mới hơn phiên bản đích. Thực hiện powerwash trong quá trình này.
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameDeviceRollbackToTargetVersion
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
 3. Hạ cấp và tiếp tục sử dụng phiên bản đích nếu phiên bản hệ điều hành mới hơn phiên bản đích. Hãy tìm cách chuyển sang cấu hình cấp thiết bị (bao gồm cả thông tin truy cập mạng) thông qua quá trình hạ cấp nếu có thể, nhưng hãy thực hiện quá trình hạ cấp bằng chức năng powerwash đầy đủ ngay cả khi không thể khôi phục dữ liệu (vì phiên bản đích không hỗ trợ khôi phục dữ liệu hoặc do một sự thay đổi không tương thích ngược). Hỗ trợ trên Google Chrome OS phiên bản 75 trở lên. Với các ứng dụng cũ, giá trị này nghĩa là khả năng hạ cấp đã bị tắt.
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameDeviceRollbackToTargetVersion
  Value TypeREG_DWORD
  Value3


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)