Chế độ in màu mặc định

Việc đặt chính sách này sẽ ghi đè chế độ in màu mặc định. Nếu không có chế độ nêu trên, chính sách này sẽ bị bỏ qua.

Giá trị mẫu: monochrome

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên
Chế độ in màu mặc định


 1. Bật chế độ in màu
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NamePrintingColorDefault
  Value TypeREG_SZ
  Valuecolor
 2. Bật chế độ in đen trắng
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NamePrintingColorDefault
  Value TypeREG_SZ
  Valuemonochrome


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)