URL nơi ứng dụng truy cập từ xa sẽ lấy mã thông báo xác thực

Nếu bạn đặt chính sách này, máy chủ truy cập từ xa sẽ yêu cầu xác thực ứng dụng để lấy mã xác thực từ URL này để kết nối. Phải sử dụng chính sách này cùng với RemoteAccessHostTokenValidationUrl.

Tính năng này hiện bị tắt phía máy chủ.

Giá trị mẫu: https://example.com/issue

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

URL nơi ứng dụng truy cập từ xa sẽ lấy mã thông báo xác thực

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameRemoteAccessHostTokenUrl
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)