Cho phép các trang web có trong danh sách gửi yêu cầu từ những nguồn không an toàn đến các thiết bị đầu cuối trên mạng riêng.

Danh sách mẫu URL. Cho phép thực hiện các yêu cầu mạng riêng từ những trang web không an toàn do các nguồn gốc trùng khớp phân phối.

Nếu bạn không đặt, chính sách này sẽ hoạt động như khi đặt thành danh sách trống.

Đối với những nguồn gốc không khớp với các mẫu nêu ở đây, giá trị mặc định chung của chính sách InsecurePrivateNetworkRequestsAllowed (nếu bạn đã đặt chính sách này) hoặc trong cấu hình cá nhân của người dùng sẽ được sử dụng.

Lưu ý rằng chính sách này chỉ ảnh hưởng đến những nguồn gốc không an toàn. Vì vậy, hệ thống sẽ bỏ qua những nguồn gốc an toàn (ví dụ: https://example.com) có trong danh sách này.

Để biết thông tin chi tiết về mẫu URL hợp lệ, vui lòng truy cập vào https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/url-patterns.

Giá trị mẫu:

http://www.example.com:8080
[*.]example.edu

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Cho phép các trang web có trong danh sách gửi yêu cầu từ những nguồn không an toàn đến các thiết bị đầu cuối trên mạng riêng.

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\InsecurePrivateNetworkRequestsAllowedForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)