URL để xác thực mã thông báo xác thực ứng dụng truy cập từ xa

Nếu bạn đặt chính sách này, máy chủ truy cập từ xa sẽ dùng URL này để xác thực mã xác thực từ các ứng dụng truy cập từ xa để chấp nhận kết nối. Phải sử dụng chính sách này cùng với RemoteAccessHostTokenUrl.

Tính năng này hiện bị tắt phía máy chủ.

Giá trị mẫu: https://example.com/validate

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

URL để xác thực mã thông báo xác thực ứng dụng truy cập từ xa

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameRemoteAccessHostTokenValidationUrl
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)