Chứng chỉ ứng dụng để kết nối với RemoteAccessHostTokenValidationUrl

Nếu bạn đặt chính sách này, máy chủ sẽ sử dụng một chứng chỉ ứng dụng có CN của nhà phát hành cụ thể đó để xác thực với RemoteAccessHostTokenValidationUrl. Đặt thành "*" để sử dụng bất kỳ chứng chỉ ứng dụng nào có sẵn.

Tính năng này hiện bị tắt phía máy chủ.

Giá trị mẫu: Example Certificate Authority

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Chứng chỉ ứng dụng để kết nối với RemoteAccessHostTokenValidationUrl

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameRemoteAccessHostTokenValidationCertificateIssuer
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)