Chính sách Cho phép tiếp tục nhiệm vụ trong Trung tâm điều khiển điện thoại sẽ được bật.

Nếu bạn bật tùy chọn cài đặt này, người dùng đã chọn sử dụng Trung tâm điều khiển điện thoại sẽ có thể tiếp tục thực hiện những việc như xem trang web trên điện thoại qua Chrome OS.

Nếu bạn tắt tùy chọn cài đặt này, người dùng sẽ không được phép sử dụng tính năng này. Nếu bạn tắt chính sách PhoneHubAllowed, người dùng cũng sẽ không được phép sử dụng tính năng này.

Nếu bạn không đặt chính sách này, tùy chọn mặc định sẽ được phép áp dụng cho cả người dùng do doanh nghiệp quản lý và người dùng không được quản lý.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NamePhoneHubTaskContinuationAllowed
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)