Đặt tên hiển thị cho tài khoản trong thiết bị

Kiểm soát tên tài khoản Google Chrome OS hiển thị trên màn hình đăng nhập cho tài khoản trong thiết bị tương ứng.

Nếu chính sách này được đặt, màn hình đăng nhập sẽ sử dụng chuỗi đã chỉ định trong trình chọn đăng nhập dựa trên hình ảnh cho tài khoản trong thiết bị tương ứng.

Nếu chính sách không được đặt, Google Chrome OS sẽ sử dụng ID tài khoản email của tài khoản trong thiết bị làm tên hiển thị trên màn hình đăng nhập.

Chính sách này bị bỏ qua đối với các tài khoản người dùng thông thường.

Giá trị mẫu: Policy User

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Đặt tên hiển thị cho tài khoản trong thiết bị

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameUserDisplayName
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)