Tên cửa hàng trực tuyến dành cho doanh nghiệp (không dùng nữa)

Chính sách này không còn dùng nữa. Bạn không nên sử dụng chính sách này. Đọc thêm tại https://support.google.com/chrome/a/answer/7643500

Giá trị mẫu: WidgCo Chrome Apps

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên
Tên cửa hàng trực tuyến dành cho doanh nghiệp (không dùng nữa)

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameEnterpriseWebStoreName
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)