Cho phép hạn chế tải xuống

Nếu bạn đặt chính sách này, thì người dùng sẽ không thể bỏ qua các quyết định về bảo mật khi tải xuống.

Nếu bạn đặt chính sách này thành:

* Chặn tải các tệp nguy hiểm xuống, thì hệ thống sẽ cho phép tải tất cả các tệp xuống, trừ những tệp có cảnh báo an toàn.

* Chặn tải các tệp có thể gây nguy hiểm xuống, thì hệ thống sẽ cho phép tải tất cả tệp xuống, trừ những tệp có cảnh báo an toàn rằng tệp tải xuống có thể gây nguy hiểm.

* Chặn tải tất cả các tệp xuống, thì tất cả tệp tải xuống đều bị chặn.

* Chặn tải các tệp độc hại xuống, thì hệ thống sẽ cho phép tải tất cả các tệp xuống, trừ những tệp được đánh giá có nhiều khả năng là độc hại. Khác với các tệp tải xuống nguy hiểm, chính sách này không xem xét loại tệp mà xem xét máy chủ.

* Không có hạn chế đặc biệt, thì các hạn chế bảo mật thông thường sẽ được áp dụng cho các tệp tải xuống dựa trên kết quả phân tích mức độ an toàn.

Lưu ý: Những hạn chế này áp dụng cho các tệp tải xuống được kích hoạt từ nội dung trang web, cũng như tùy chọn trình đơn "Đường liên kết tải xuống...". Những hạn chế này không áp dụng cho việc tải trang đang hiển thị xuống, cũng như không áp dụng cho việc lưu ở dạng tệp PDF từ các tùy chọn in. Đọc thêm về tính năng Duyệt web an toàn (https://developers.google.com/safe-browsing).

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Hạn chế tải xuống


 1. Không có hạn chế đặc biệt
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended
  Value NameDownloadRestrictions
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Chặn tải các tệp nguy hiểm xuống
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended
  Value NameDownloadRestrictions
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Chặn tải các tệp có thể gây nguy hiểm xuống
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended
  Value NameDownloadRestrictions
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
 4. Chặn tải tất cả các tệp xuống
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended
  Value NameDownloadRestrictions
  Value TypeREG_DWORD
  Value3
 5. Chặn tải các tệp độc hại xuống (đề xuất)
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended
  Value NameDownloadRestrictions
  Value TypeREG_DWORD
  Value4


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)