Tắt hỗ trợ dành cho API đồ họa 3D

Việc bật tùy chọn cài đặt này sẽ ngăn các trang web truy cập vào đơn vị xử lý đồ họa (GPU). Cụ thể, các trang web sẽ không thể truy cập vào API WebGL và các plugin sẽ không thể sử dụng API Pepper 3D.

Việc tắt hoặc không đặt tùy chọn cài đặt này có thể cho phép các trang web sử dụng API WebGL và các plugin sử dụng API Pepper 3D. Các tùy chọn cài đặt mặc định của trình duyệt có thể vẫn yêu cầu phải thông qua đối số dòng lệnh để sử dụng các API này.

Nếu bạn đặt HardwareAccelerationModeEnabled thành false, Disable3DAPIs sẽ bị bỏ qua và việc này tương đương với Disable3DAPIs được đặt thành true.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameDisable3DAPIs
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)