Chính sách truy cập vào cấu hình máy in.

Chính sách này không còn dùng nữa. Bạn không nên sử dụng chính sách này. Đọc thêm tại https://support.google.com/chrome/a/answer/7643500

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên
Chính sách truy cập vào cấu hình máy in.


 1. Tất cả các máy in đều hiển thị trừ những máy in trong danh sách cấm.
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended
  Value NameNativePrintersBulkAccessMode
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Chỉ những máy in trong danh sách cho phép mới hiển thị với người dùng
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended
  Value NameNativePrintersBulkAccessMode
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Cho phép tất cả các máy in của tệp cấu hình.
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended
  Value NameNativePrintersBulkAccessMode
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)