Đặt loại kính lúp màn hình

Nếu bạn đặt chính sách này thành None, thì kính lúp sẽ tắt.

Nếu bạn đặt chính sách này, thì người dùng sẽ không thể thay đổi được. Nếu bạn không đặt chính sách này, thì ban đầu, kính lúp sẽ tắt, nhưng người dùng có thể bật tính năng này bất cứ lúc nào.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Đặt loại kính lúp màn hình


 1. Đã tắt kính lúp màn hình
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameScreenMagnifierType
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Đã bật kính lúp toàn màn hình
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameScreenMagnifierType
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Đã bật tùy chọn phóng to ở vị trí cố định
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameScreenMagnifierType
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)