Chặn hình ảnh trên các trang web này

Cho phép bạn đặt danh sách các mẫu url chỉ định những trang web không được phép hiển thị hình ảnh.

Nếu không đặt chính sách này, thì giá trị mặc định chung sẽ được sử dụng cho tất cả các trang web từ chính sách 'DefaultImagesSetting', nếu chính sách đó được đặt, hoặc từ cấu hình cá nhân của người dùng.

Xin lưu ý rằng trước đó chính sách này đã bị bật nhầm trên Android, nhưng tính năng này chưa được hỗ trợ đầy đủ trên Android.

Giá trị mẫu:

https://www.example.com
[*.]example.edu

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Chặn hình ảnh trên các trang web này

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\ImagesBlockedForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)