Danh sách thiết bị USB được phép tháo

Nếu đặt chính sách này, bạn có thể xác định danh sách các thiết bị USB mà người dùng có thể tách khỏi trình điều khiển nhân hệ điều hành để sử dụng thông qua API chrome.usb ngay trong ứng dụng web. Các mục trong danh sách là những cặp Mã nhận dạng nhà cung cấp và Mã nhận dạng sản phẩm USB để xác định một phần cứng cụ thể.

Nếu bạn không đặt chính sách này, thì danh sách các thiết bị USB có thể tách sẽ trống.

Giá trị mẫu:

{"vendor_id": 1027, "product_id": 24577}
{"vendor_id": 16700, "product_id": 8453}

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Danh sách thiết bị USB được phép tháo

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\UsbDetachableAllowlist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)