Kiểm soát vị trí kệ

Kiểm soát vị trí kệ Google Chrome OS.

Nếu bạn đặt chính sách này thành 'Dưới cùng', thì kệ sẽ được đặt ở cuối màn hình.

Nếu bạn đặt chính sách này thành 'Bên trái', thì kệ sẽ được đặt ở bên trái màn hình.

Nếu bạn đặt chính sách này thành 'Bên phải', thì kệ sẽ được đặt ở bên phải màn hình.

Nếu bạn đặt chính sách này thành bắt buộc, thì người dùng sẽ không thể thay đổi hoặc ghi đè chính sách này.

Nếu bạn không đặt chính sách này, thì kệ sẽ được đặt ở cuối màn hình theo mặc định và người dùng có thể thay đổi vị trí của kệ.

Giá trị mẫu: Bottom

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Kiểm soát vị trí kệ


 1. Đặt giá ở bên trái màn hình
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameShelfAlignment
  Value TypeREG_SZ
  ValueLeft
 2. Đặt giá ở cuối màn hình
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameShelfAlignment
  Value TypeREG_SZ
  ValueBottom
 3. Đặt giá ở bên phải màn hình
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameShelfAlignment
  Value TypeREG_SZ
  ValueRight


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)