Buộc thiết bị khởi động lại khi đăng xuất người dùng


Khi bạn đặt chính sách này thành ArcSession, nếu Android đã khởi động, thì chính sách này sẽ buộc thiết bị khởi động lại khi người dùng đăng xuất.
Khi bạn đặt chính sách này thành ArcSessionOrVMStart, nếu Android hoặc một máy chủ ảo đã khởi động, thì chính sách này sẽ buộc thiết bị khởi động lại khi một người dùng đăng xuất.
Khi bạn đặt chính sách này thành Always, chính sách này sẽ buộc thiết bị khởi động lại mỗi khi người dùng đăng xuất.
Nếu bạn không đặt chính sách này, thì chính sách sẽ không có hiệu lực và không buộc thiết bị khởi động lại khi người dùng đăng xuất. Điều này cũng áp dụng nếu bạn đặt chính sách này thành Never.
Chính sách này chỉ có hiệu lực đối với người dùng chưa liên kết.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Buộc thiết bị khởi động lại khi đăng xuất người dùng


 1. Không khởi động lại khi đăng xuất người dùng.
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameDeviceRebootOnUserSignout
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. Khởi động lại khi đăng xuất người dùng nếu Android đã khởi động.
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameDeviceRebootOnUserSignout
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
 3. Luôn khởi động lại khi đăng xuất người dùng.
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameDeviceRebootOnUserSignout
  Value TypeREG_DWORD
  Value3
 4. Khởi động lại khi đăng xuất người dùng nếu Android hoặc một máy chủ ảo (VM) đã khởi động.
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameDeviceRebootOnUserSignout
  Value TypeREG_DWORD
  Value4


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)