Chặn tạo khóa trên các trang web này

Cho phép bạn thiết lập danh sách các mẫu URL chỉ định những trang web không được phép sử dụng tạo khóa. Nếu một mẫu URL nằm trong 'KeygenAllowedForUrls', chính sách này sẽ ghi đè các ngoại lệ này.

Nếu không thiết lập chính sách này, giá trị mặc định chung sẽ được sử dụng cho tất cả trang web từ chính sách 'DefaultKeygenSetting' nếu chính sách này được đặt hoặc từ cấu hình cá nhân của người dùng.

Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn

Chặn tạo khóa trên các trang web này

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\KeygenBlockedForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)