Đã bật phiên bản SSL tối đa

Chính sách này đã bị xóa vì không tương thích với phiên bản Google Chrome này. Hãy đọc thêm tại https://support.google.com/chrome/a/answer/7643500

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên
Đã bật phiên bản SSL tối đa


 1. TLS 1.2
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameSSLVersionMax
  Value TypeREG_SZ
  Valuetls1.2
 2. TLS 1.3
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameSSLVersionMax
  Value TypeREG_SZ
  Valuetls1.3


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)