Bật chế độ tương phản cao

Bật tính năng trợ năng chế độ tương phản cao.

Nếu chính sách này được đặt thành true, chế độ tương phản cao sẽ luôn được bật.
Nếu chính sách này được đặt thành false, chế độ tương phản cao sẽ luôn bị tắt.
Nếu bạn đặt chính sách này, người dùng không thể thay đổi hoặc ghi đè chính sách.

Nếu không đặt chính sách này, chế độ tương phản cao bị tắt ngay từ đầu nhưng người dùng có thể bật chế độ này bất cứ lúc nào.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended
Value NameHighContrastEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)