Cho phép các thiết bị chạy máy ảo trên Chrome OS

Nếu bạn đặt chính sách này thành Bật, thiết bị sẽ chạy máy ảo trên Google Chrome OS. Bạn phải bật VirtualMachinesAllowed và CrostiniAllowed thì mới có thể sử dụng Crostini. Nếu bạn đặt chính sách này thành Tắt, thiết bị sẽ không thể chạy máy ảo. Khi bạn đổi chính sách này thành Tắt, chính sách sẽ được áp dụng cho các máy ảo mới đang khởi động, chứ không phải các máy đã chạy.

Khi bạn không đặt chính sách này trên một thiết bị được quản lý, thiết bị đó sẽ không thể chạy máy ảo. Các thiết bị không được quản lý có thể chạy máy ảo.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameVirtualMachinesAllowed
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)