Chế độ xử lý vòng lặp trở lại của chính sách người dùng

Nếu bạn đặt chính sách này, hệ thống sẽ chỉ định liệu chính sách người dùng trong Đối tượng chính sách nhóm trên máy tính (GPO) có được xử lý hay không và cách xử lý.

* Nếu bạn đặt chính sách này thành Mặc định hoặc không đặt chính sách này, thì hệ thống sẽ chỉ đọc chính sách người dùng trong GPO của người dùng. Các GPO trên máy tính sẽ bị bỏ qua.

* Nếu bạn đặt chính sách này thành Hợp nhất, hệ thống sẽ hợp nhất chính sách người dùng trong GPO của người dùng với chính sách người dùng trong GPO trên máy tính. Các GPO trên máy tính sẽ được ưu tiên.

* Nếu bạn đặt chính sách này thành Thay thế, hệ thống sẽ thay thế chính sách người dùng trong GPO của người dùng bằng chính sách người dùng trong GPO trên máy tính. Các GPO của người dùng sẽ bị bỏ qua.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Chế độ xử lý vòng lặp trở lại của chính sách người dùng


 1. Mặc định
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameDeviceUserPolicyLoopbackProcessingMode
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Hợp nhất
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameDeviceUserPolicyLoopbackProcessingMode
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Thay thế
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameDeviceUserPolicyLoopbackProcessingMode
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)