Hạn chế chế độ in đồ họa nền

Hạn chế chế độ in đồ họa nền. Khi bạn không đặt chính sách này, thì tức là không có hạn chế.

Giá trị mẫu: enabled

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên
Hạn chế chế độ in đồ họa nền


 1. Cho phép in cả khi có và không có đồ họa nền
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NamePrintingAllowedBackgroundGraphicsModes
  Value TypeREG_SZ
  Valueany
 2. Chỉ cho phép in có đồ họa nền
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NamePrintingAllowedBackgroundGraphicsModes
  Value TypeREG_SZ
  Valueenabled
 3. Chỉ cho phép in không có đồ họa nền
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NamePrintingAllowedBackgroundGraphicsModes
  Value TypeREG_SZ
  Valuedisabled


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)