Cho phép sử dụng lại thông tin đăng nhập Google Chrome OS để xác thực mạng

Tùy chọn cài đặt này cho phép người dùng xác thực với một proxy được quản lý và bảo mật bằng phương thức xác thực NTLM khi sử dụng thông tin đăng nhập Google Chrome OS.

Nếu bạn tắt hoặc không đặt chính sách này, thì thông tin đăng nhập Google Chrome OS sẽ không được dùng để xác thực mạng.

Nếu bạn bật chính sách này, thông tin đăng nhập Google Chrome OS sẽ được dùng để xác thực mạng với một proxy được quản lý. Trong trường hợp không xác thực được bằng thông tin đăng nhập Google Chrome OS, người dùng sẽ được nhắc cung cấp thông tin đăng nhập.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameIntegratedWebAuthenticationAllowed
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)