Danh sách các ứng dụng được ghim sẽ hiển thị trong trình chạy

Việc đặt chính sách này sẽ cố định mã nhận dạng của ứng dụng mà Google Chrome OS hiển thị dưới dạng ứng dụng được ghim trong thanh trình chạy và người dùng không thể thay đổi được các mã nhận dạng đó.

Hãy chỉ định ứng dụng Chrome theo mã nhận dạng của ứng dụng, chẳng hạn như pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia; ứng dụng Android theo tên gói, chẳng hạn như com.google.android.gm; và ứng dụng web theo URL dùng trong WebAppInstallForceList, chẳng hạn như https://google.com/maps.

Nếu bạn không đặt chính sách này, thì người dùng có thể thay đổi danh sách ứng dụng được ghim trong trình chạy.

Giá trị mẫu:

pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia
com.google.android.gm
https://google.com/maps

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Danh sách các ứng dụng được ghim sẽ hiển thị trong trình chạy

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\Recommended\PinnedLauncherApps
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)