Định cấu hình danh sách các miền mà Duyệt web an toàn sẽ không kích hoạt cảnh báo.

Chính sách này không còn dùng nữa. Bạn không nên sử dụng chính sách này. Đọc thêm tại https://support.google.com/chrome/a/answer/7643500

Giá trị mẫu:

mydomain.com
myuniversity.edu

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên
Định cấu hình danh sách các miền mà Duyệt web an toàn sẽ không kích hoạt cảnh báo.

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\SafeBrowsingWhitelistDomains
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)