Xóa dữ liệu duyệt web khi thoát

Định cấu hình danh sách các loại dữ liệu duyệt web cần xóa khi người dùng đóng tất cả các cửa sổ trình duyệt. Dữ liệu duyệt web gồm có các loại sau đây: nhật ký duyệt web (browsing_history), nhật ký tải xuống (download_history), cookie (cookies_and_other_site_data), bộ nhớ đệm ((cached_images_and_files)), dữ liệu tự động điền (autofill), mật khẩu (password_signin), các chế độ cài đặt trang web (site_settings) và dữ liệu ứng dụng đã lưu trữ (hosted_app_data). Chính sách này không được ưu tiên hơn AllowDeletingBrowserHistory.

Chính sách này yêu cầu bạn phải đặt chính sách SyncDisabled thành bật. Nếu không, chính sách này sẽ bị bỏ qua. Nếu đặt chính sách này ở cấp nền tảng, bạn nên tắt tính năng Đồng bộ hóa ở cấp này. Nếu đặt chính sách này ở cấp người dùng, bạn nên tắt tính năng Đồng bộ hóa cho người dùng đó để chính sách này có hiệu lực.

Nếu Google Chrome không thoát đúng cách (ví dụ: nếu trình duyệt hoặc hệ điều hành gặp sự cố), thì dữ liệu duyệt web sẽ bị xóa vào lần tiếp theo tải hồ sơ.

Giá trị mẫu:

browsing_history
download_history
cookies_and_other_site_data
cached_images_and_files
password_signin
autofill
site_settings
hosted_app_data

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Xóa dữ liệu duyệt web khi thoát

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\ClearBrowsingDataOnExitList
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)