Đã tắt máy in kết nối với thiết bị dành cho doanh nghiệp

Nếu bạn chọn BlocklistRestriction cho DevicePrintersAccessMode, thì việc đặt DevicePrintersBlocklist sẽ chỉ định những máy in mà người dùng không thể sử dụng. Tất cả máy in sẽ được cung cấp cho người dùng, ngoại trừ những mã nhận dạng được liệt kê trong chính sách này. Các mã nhận dạng này phải tương ứng với trường "id" hoặc "guid" ở tệp được chỉ định trong DevicePrinters.

Giá trị mẫu:

id1
id2
id3

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Đã tắt máy in kết nối với thiết bị dành cho doanh nghiệp

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\DevicePrintersBlocklist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)