Bật tính năng chọn để nói

Bật tính năng hỗ trợ tiếp cận chọn để nói.

Nếu bạn đặt chính sách này thành true, thì tính năng chọn để nói sẽ luôn bật.

Nếu bạn đặt chính sách này thành false, thì tính năng chọn để nói sẽ luôn tắt.

Nếu bạn đặt chính sách này, thì người dùng sẽ không thể thay đổi hay ghi đè chính sách.

Nếu bạn không đặt chính sách này, thì ban đầu, tính năng chọn để nói sẽ tắt nhưng người dùng có thể bật bất cứ lúc nào.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameSelectToSpeakEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)