Cho phép người dùng phát nội dung đa phương tiện khi thiết bị đang khóa

Chính sách này kiểm soát việc người dùng có thể phát nội dung đa phương tiện khi thiết bị đang khóa hay không.

Nếu bạn đặt chính sách này thành False, thì các chức năng điều khiển nội dung đa phương tiện trên màn hình khóa sẽ bị tắt.

Nếu bạn không đặt hoặc đặt chính sách này thành True, thì các chức năng điều khiển nội dung đa phương tiện sẽ hiển thị trên màn hình khóa nếu người dùng khóa thiết bị khi nội dung đa phương tiện đang phát.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameLockScreenMediaPlaybackEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)