Chặn truy cập vào danh sách các URL

Việc đặt chính sách này sẽ khiến những trang web có URL bị cấm không tải được. Chính sách này cung cấp danh sách các mẫu URL chỉ định URL bị cấm. Nếu bạn không đặt chính sách này thì sẽ không có URL nào bị cấm trong trình duyệt. Đặt định dạng mẫu URL theo định dạng này (https://www.chromium.org/administrators/url-blocklist-filter-format). Bạn có thể xác định tối đa 1.000 trường hợp ngoại lệ trong URLAllowlist.

Từ Google Chrome phiên bản 73, bạn có thể chặn các URL javascript://*. Tuy nhiên, chính sách này chỉ ảnh hưởng đến JavaScript đã nhập vào thanh địa chỉ (hoặc các bookmarklet). Các URL JavaScript trong trang có dữ liệu được tải động không phải tuân theo chính sách này. Ví dụ: nếu bạn chặn example.com/abc thì example.com vẫn có thể tải example.com/abc qua XMLHTTPRequest.

Từ Google Chrome phiên bản 92, chính sách này cũng được hỗ trợ ở chế độ không có giao diện người dùng.

Lưu ý: Việc chặn các URL chrome://* nội bộ có thể dẫn đến lỗi không mong muốn.

Giá trị mẫu:

example.com
https://ssl.server.com
hosting.com/bad_path
https://server:8080/path
.exact.hostname.com
file://*
custom_scheme:*
*

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Chặn truy cập vào danh sách các URL

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\URLBlocklist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)