Khoảng thời gian hiển thị thông báo về việc tháo thẻ thông minh của Google Chrome OS.

Chính sách này chỉ có hiệu lực khi bạn đặt chính sách SecurityTokenSessionBehavior thành LOCK hoặc LOGOUT và khi người dùng tháo thẻ thông minh mà họ dùng để xác thực. Khi đó, chính sách này sẽ chỉ rõ số giây hiển thị một thông báo cho người dùng biết về hành động sắp diễn ra. Thông báo này đang chặn màn hình. Hành động sẽ chỉ diễn ra sau khi thông báo này hết hạn. Người dùng có thể ngăn hành động diễn ra bằng cách lắp lại thẻ thông minh trước khi thông báo hết hạn. Nếu bạn đặt chính sách này thành 0, sẽ không có thông báo nào hiển thị và hành động sẽ diễn ra ngay lập tức.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Khoảng thời gian hiển thị thông báo về việc tháo thẻ thông minh của Google Chrome OS.:

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameSecurityTokenSessionNotificationSeconds
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value0
Max Value9999

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)