Cho phép người dùng chưa liên kết sử dụng Crostini

Nếu đặt chính sách thành false, thì người dùng chưa liên kết sẽ không được phép sử dụng Crostini.

Nếu chưa đặt hoặc đặt chính sách thành true, thì tất cả người dùng đều được phép sử dụng Crostini miễn là các tùy chọn cài đặt khác cũng cho phép sử dụng Crostini.
Để cho phép chạy Crostini, bạn cần đặt cả ba chính sách, VirtualMachinesAllowed, CrostiniAllowed và DeviceUnaffiliatedCrostiniAllowed thành true.
Khi đổi chính sách này thành false, chính sách sẽ áp dụng cho quá trình khởi động các vùng chứa Crostini mới nhưng không tắt các vùng chứa đang sử dụng.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameDeviceUnaffiliatedCrostiniAllowed
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)