Buộc tắt ngôn ngữ có tính năng kiểm tra chính tả

Chính sách này không còn dùng nữa. Bạn không nên sử dụng chính sách này. Đọc thêm tại https://support.google.com/chrome/a/answer/7643500

Giá trị mẫu:

fr
es

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên
Buộc tắt ngôn ngữ có tính năng kiểm tra chính tả

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS\SpellcheckLanguageBlacklist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)