Chính sách truy cập vào cấu hình máy in.

Việc đặt chính sách này sẽ chỉ định chính sách truy cập nào áp dụng cho cấu hình máy in số lượng lớn, kiểm soát máy in nào từ PrintersBulkConfiguration là dành cho người dùng.

* BlocklistRestriction (giá trị 0) sử dụng PrintersBulkBlocklist để hạn chế quyền truy cập vào các máy in đã chỉ định

* AllowlistPrintersOnly (giá trị 1) sử dụng PrintersBulkAllowlist để chỉ chỉ định những máy in có thể chọn đó

* AllowAll (giá trị 2) hiển thị tất cả máy in

Nếu bạn không đặt chính sách này, AllowAll sẽ được sử dụng.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Chính sách truy cập vào cấu hình máy in.


 1. Tất cả máy in đều được hiển thị trừ những máy in trong danh sách chặn.
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NamePrintersBulkAccessMode
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Chỉ những máy in trong danh sách cho phép mới hiển thị với người dùng
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NamePrintersBulkAccessMode
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Cho phép tất cả các máy in của tệp cấu hình.
  Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NamePrintersBulkAccessMode
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)