Sử dụng trang Thẻ mới làm trang chủ

Nếu bạn đặt chính sách này thành Bật, trang chủ của người dùng sẽ là trang Thẻ mới và mọi vị trí URL trang chủ sẽ bị bỏ qua. Nếu bạn đặt chính sách này thành Tắt, trang chủ của người dùng sẽ không bao giờ là trang Thẻ mới, trừ khi URL trang chủ của họ được đặt thành chrome://newtab.

Nếu bạn đặt chính sách này, người dùng sẽ không thể thay đổi loại trang chủ của họ trong Google Chrome. Nếu bạn không đặt chính sách này, người dùng sẽ quyết định liệu trang Thẻ mới có phải là trang chủ của họ hay không.

Trên Microsoft® Windows®, chức năng này chỉ có ở những phiên bản liên kết với một miền Microsoft® Active Directory®, chạy trên Windows 10 Pro hoặc đã đăng ký Chrome Browser Cloud Management. Trên macOS, chức năng này chỉ có ở những phiên bản được quản lý qua MDM hoặc liên kết với một miền qua MCX.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameHomepageIsNewTabPage
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)