Bật chính sách Cô lập trang web cho các nguồn gốc đã xác định

Khi bạn đặt chính sách này, mỗi nguồn gốc có tên trong một danh sách phân tách bằng dấu phẩy sẽ chạy theo quy trình riêng và các nguồn có tên theo miền con sẽ bị tách biệt. Ví dụ: việc chỉ định https://example.com/ sẽ khiến https://foo.example.com/ bị tách biệt vì là một phần của trang web https://example.com/.

Khi bạn đặt thành tắt hoặc không đặt chính sách này, người dùng có thể thay đổi tùy chọn cài đặt này.

Lưu ý: Đối với Android, hãy dùng chính sách IsolateOriginsAndroid.

Giá trị mẫu: https://example.com/,https://othersite.org/

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Bật chính sách Cô lập trang web cho các nguồn gốc đã xác định

Registry HiveHKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
Value NameIsolateOrigins
Value TypeREG_SZ
Default Value

chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)