Đặt chế độ xoay màn hình mặc định, được áp dụng lại mỗi lần khởi động lại

Nếu chính sách này được đặt, mỗi màn hình sẽ được xoay theo
hướng đã chỉ định mỗi khi khởi động lại và lần đầu tiên màn hình được kết nối
sau khi giá trị chính sách thay đổi. Người dùng có thể thay đổi chế độ
xoay màn hình thông qua trang cài đặt sau khi đăng nhập. Tuy nhiên,
cài đặt của họ sẽ bị giá trị chính sách ghi đè vào lần khởi động lại tiếp theo.

Chính sách này áp dụng cho cả màn hình chính và tất cả màn hình phụ.

Nếu chính sách chưa được đặt thì giá trị mặc định sẽ là 0 độ và người dùng
có thể thoải mái thay đổi giá trị đó. Trong trường hợp này, giá trị mặc định không
được áp dụng lại lúc khởi động lại.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Đặt chế độ xoay màn hình mặc định, được áp dụng lại mỗi lần khởi động lại


 1. Xoay màn hình 0 độ
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameDisplayRotationDefault
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Xoay màn hình 90 độ theo chiều kim đồng hồ
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameDisplayRotationDefault
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Xoay màn hình 180 độ
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameDisplayRotationDefault
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
 4. Xoay màn hình 270 độ theo chiều kim đồng hồ
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameDisplayRotationDefault
  Value TypeREG_DWORD
  Value3


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)