Đặt chế độ xoay màn hình mặc định, được áp dụng lại mỗi lần khởi động lại

Nếu đặt chính sách này, thì mỗi màn hình sẽ xoay theo một hướng chỉ định mỗi khi khởi động lại và vào lần đầu tiên màn hình được kết nối sau khi giá trị chính sách thay đổi. Người dùng có thể thay đổi chế độ xoay màn hình thông qua trang cài đặt sau khi đăng nhập. Tuy nhiên, chế độ này sẽ chuyển về như cũ vào lần khởi động lại tiếp theo. Chính sách này áp dụng cho màn hình chính và phụ.

Nếu bạn chưa đặt chính sách này, thì giá trị mặc định là 0 độ và người dùng có thể thay đổi giá trị này. Trong trường hợp này, giá trị mặc định không được áp dụng thêm lần nữa khi khởi động lại.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Đặt chế độ xoay màn hình mặc định, được áp dụng lại mỗi lần khởi động lại


 1. Xoay màn hình 0 độ
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameDisplayRotationDefault
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Xoay màn hình 90 độ theo chiều kim đồng hồ
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameDisplayRotationDefault
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Xoay màn hình 180 độ
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameDisplayRotationDefault
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
 4. Xoay màn hình 270 độ theo chiều kim đồng hồ
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE
  Registry PathSoftware\Policies\Google\ChromeOS
  Value NameDisplayRotationDefault
  Value TypeREG_DWORD
  Value3


chromeos.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)